Chào mừng bạn đến với trường Bồi Dưỡng Giáo Dục Quận 3.
Thứ năm, 15/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 1262

Cơ cấu tổ chức - Chức năng - Nhiệm vụ trường BDGD

       I.GIỚI THIỆU:

      1. Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận 3 được thành lập từ 1985 (theo QĐ số 59/QÐUB ngày 07/10/1985 của UBND Q,3).

       Địa chỉ trường: số 573 Điện Biên Phủ, P1, quận 3

       2. Chức năng –nhiệm vụ:

      Theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường ban hành kèm theo quyết định số 2315/QÐ ngày 07/09/1991 của Bộ trưởng Bộ GD và ÐT , trường có chức năng nhiệm vụ:

       2.1.Tổ chức bồi dưỡng về chính trị thời sự, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên các cấp học, ngành học GDMN, GDPT ( kể cả công lập, dân lập, tư thục...), và các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT quận 3,  theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP HCM, Ủy ban Nhân dân quận 3  và sự chỉ đạo của PGDĐT quận 3  .

       2.2. Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục:

      a) Tổ chức nghiên cứu, tổng kết và quản lý các sáng kiến kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề.

     b) Phổ biến, triển khai những sáng kiến kinh nghiệm giúp giáo viên tham gia nghiên cứu, học tập và vận dụng trong giảng dạy và học tập.

      3. Tham gia thanh tra, kiểm tra dự giờ do phòng GDĐT tổ chức.

      Từ 2005 đến nay trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc cấp TP

      II. TỔ CHỨC:

      Chi bộ: ghép với PGD&ĐT Q3 gồm 13 Đảng viên

      Ban Giám hiệu: 01     Hiệu Trưởng:   Ông  Nguyễn Trí Dũng (kiêm BTCB)

     Chủ tịch Công đoàn:   Ông Đặng Bá Tùng

     Tổ chuyên môn: 

     Tổ Bồi dưỡng: gồm 03 GV + 02 NV               Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thủy

     Tổ Phổ cập: có 03 GV chuyên trách PCGD    Tổ trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

     Tổ công đoàn: gồm 07 GV + 02 NV              Tổ trưởng CĐ: Nguyễn Thị Thủy

     III. CHUYÊN MÔN:

     1. Tổ chức các lớp:  

     a. Các lớp bồi dưỡng

    - Bồi dưỡng trong hè

    - Bồi dưỡng chuyên đề

    - Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV

    - Bồi dưỡng ngoại ngữ- Tin học

    - Bồi dưỡng CMNV

    b.Các lớp đào tạo 

    - Lớp chuẩn hóa, nâng chuẩn

    - Sau đại hoc

    c.  BDTX giáo viên

    2. Công tác khác

    3. Thanh, KT –dự giờ

    * Thông tin liên hệ lãnh đạo

     Ông Nguyễn Trí Dũng - Hiệu trưởng

     Điện thoại: 0983388937

     Email: nguyentridungbdgd@gmail.com

Tác giả: Trường BDGD

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164