Chào mừng bạn đến với trường Bồi Dưỡng Giáo Dục Quận 3.
Thứ năm, 28/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 611

Pháp chế Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận3, "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm Y tế (Luật số 46/2014/QH13)"

       Nhằm tạo điều kiện công đoàn viên nắm rõ về những thay đổi của Luật bảo hiểm y tế, công đoàn Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận3, tổ chức tuyên truyền "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm Y tế (Luật số 46/2014/QH13)"

 

 

     Bên cạnh đó Công đoàn tuyên truyền Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam trong kỳ bầu cử đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Tác giả: Trường Bồi dưỡng Giáo dục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164